Storitve za MSP


  • Glavni cilj tega delovnega paketa je vzpostavitev trajnostne platforme podpornih institucij in storitev, ki bodo na voljo malim in srednje velikim podjetjem za potrebe internacionalizacije na trg Poljske.
  • Izboljšanje usposobljenosti in sposobnosti malih in srednje velikih podjetij v povezavi z internacionalizacijo na trg Poljske s pomočjo digitalnih podpornih orodij in tehnik.
  • Namen aktivnosti je povezati podjetja in druge deležnike s partnerji na trgu Poljske.

Projektni partnerji