Interaktivni zemljevid znanja

Spletno orodje omogoča interaktivni prikaz možnosti za internacionalizacijo podjetij iz čezmejnega območja SI-AT v okviru mednarodne mreže partnerjev. Orodje ponuja dostop do virov in znanj, ki so na razpolago podjetjem iz SI-AT območja in s tem omogoča priložnosti za doseganje višje dodane vrednosti na ciljnih trgih.

 

Celotna interaktivna platforma je namenjena podpori podjetjem pri njihovi internacionalizaciji. Doseganje kritične mase virov (proizvodna zmogljivost, delovna sila, spretnosti, digitalizacija procesov…) je bistveno za trajnostno in donosno internacionalizacijo, dostop do tujih trgov pa mora biti poceni, da ga mala podjetja lahko financirajo. S tem namen platforma omogoča podjetjem pomoč tudi pri vstopu na trg Poljske.

 

V okviru interaktivnega zemljevida lahko najdete:

 

       • Podjetja/institucije na SI-AT območju, ki pomagajo pri internacionalizaciji in digitalizaciji internacionalizacije MSP,
       • Podporno mrežo in institucije na Poljskem, ki pomagajo pri vstopu na poljski trg,
       • Ponudnike tehnoloških rešitev in storitve kooperacijskega podpornega programa SI-AT čezmejnega območja,
       • Izbrane dobre prakse, razpoložljiva finančna orodja za internacionalizacijo,
       • Iskanje potencialnih partnerjev za B2B srečanja na poljskem,
       • Možnost mentorske podpore in številne druge ugodnosti…

 

Podporno interaktivno platformo Knowledge-base in njen »Interaktivni zemljevid znanja« najdete na povezavi: www.knowledge-base.siProjektni partnerji