KONTAKT:
Pomurski tehnološki park

Plese 9 a,
SI-9000 Murska Sobota
Slovenija

Tel: + 386 2 5308 200
www.p-tech.si

Pomurski tehnološki park (PTP) je skupnost z več kot 140 podjetij, več kot 50 partnerskimi fakultetami, inštituti, šolami in drugimi raziskovalnimi enotami, z močnimi mednarodnimi povezavami in bogatimi izkušnjami z EU programi. Institucija ima v skladu z Zakonom o podpornem okolju status »subjekta inovativnega okolja« in je vpisana v evidenco na Ministrstvu za gospodarstvo in ima svoj RD oddelek registriran na nacionalni raziskovalni agenciji (ARRS). Tehnološki park namenja posebno pozornost spodbujanju prenosa znanja, izkušenj in tehnologij v gospodarstvo, kar se odraža v ustvarjanju novih delovnih mest in višji dodani vrednosti. Na ta način prispeva k večji konkurenčnosti inovativnega podjetništva v regiji, spodbuja nastajanje novih podjetij in razvoj obstoječih inovativnih podjetij, ki temeljijo na znanju in imajo potencial za rast. Poleg kredibilnosti in ugleda, ki ga uživa v skupnosti, PTP ponuja: (1) Inovacijski Center – razvoj novih izdelkov, storitev in tehnologij ki bazirajo na Living Lab metodologiji dela; (2) Start: up center – ponudba infrastrukture, opreme, pospeševalnikov in programov mentorstva s svetovanjem; (3) Internacionalizacija – program pomoči vstopa na tuje trge za mlada podjetja, mreženje, B2B, ipd. V 14 letih si je inštitucija s partnerji, ki prihajajo iz več kot 20 držav nabrala izkušnje in reference na področju digitalnih inovacijskih vozlišč, krožnega gospodartva, vitke proizvodnje, kovinske industrije, polimerov, mehatronike, informatike in telekomunikacijske tehnologije, prehrane in kreativnih industrij.


KONTAKT:
ROBOTEH d.o.o.

Goričica 2b
SI-3230 Šentjur
SLOVENIJA – EU

ga. Katja Oberžan,

Tel: +386/3 746 42 44;

katja.oberzan@roboteh.si

Roboteh d.o.o.

https://www.roboteh.si/en/

je v prihodnost usmerjeno oblikovalsko in inženirsko podjetje, ki razvija in izdeluje robotske celice in sisteme za različne panoge.

Iščemo sodelovanje tudi na Poljskem, kjer lahko našim industrijskim partnerjem pripeljemo najnaprednejše industrijske sisteme na ključ za različne namene.

Roboteh d.o.o. ima napreden oddelek za raziskave in razvoj ter sodoben laboratorij, kjer se izvajajo testi, meritve, izračuni in testiranja za različne rešitve za Industrijo 4.0. Razvijamo aplikacije za 3D rezkanje za robotizacijo in avtomatizacijo ter s prenosom podatkov iz 3D modela neposredno v robota. Imamo lastno akademijo, kjer izvajamo tudi vsa certificirana izobraževanja in izobraževanja tudi za naše partnerje. Naš poseben poudarek je na robotih KUKA, kjer smo prepoznani kot zaupanja vreden partner. Roboteh d.o.o. ima več kot 20 let izkušenj in v povprečju izvajamo več kot 40 integriranih robotskih sistemov. Trenutno smo ponosni na našo ekipo 65 strokovnjakov z različnih področij, ki so lahko vaš partner pri uvajanju novih rešitev za vaše podjetje. Imamo odlično mednarodno ozadje in veselimo se, da bomo pomagali tudi bodočim poljskim partnerjem pri njihovem razvoju. Podjetje zanimajo novosti na področju industrije 4.0 in novi ukrepi v kontekstu digitalnih inovacijskih vozlišč, saj aktivno sodelovanje in mreženje povečujeta pretok informacij in znanja za razvoj novih rešitev in implementacijo novih projektov.


KONTAKT:
Projektpartner WING
Fachhochschule Kärnten

Wirtschaftsingenieurwesen
Europastraße 4
A-9524 Villach

Tel: +43 5 90500 2220
www.fh-kaernten.at

FACHHOCHSCHULE KÄRNTEN Partner WING – oddelek za gospodarski inženiring (industrijska tehnika) se v raziskovalnih projektih ukvarja s pozicioniranjem nalog v preseku tehnike, gospodarstva in organizacije v tehnološko usmerjenih podjetjih in start-upih. Raziskovalne aktivnosti so razdeljene na naslednja tematska področja: inovacijski management, podjetništvo in pametna proizvodnja. V okviru raziskovalnega področja inovacijski management gre na eni strani za nadaljnji razvoj sistemov, struktur, procesov in metod za dvig inovacijske sposobnosti MSP. V okviru konkretnih inovacijskih projektih izvajajo raziskave trendov, študije izvedljivosti, evalvirajo poslovne ideje. V okviru tematskega področja podjetništvo gre za analizo in oblikovanje razlicnih poslovnih modelov, ki jih podjetja potrebujejo za vstop na tuje trge. Poleg tega se ukvarjamo z inovativnimi projekti in razvojem na temo Industrija 4.0 s tehnologijami za hitro izdelavo prototipov.


KONTAKT:
CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft
Körblergasse 126
8010 Graz
Avstrija

Tel: + 43 316 6002 347
www.campus02.at

Die FH CAMPUS 02 je kot visoka strokovna šola tesno povezana z regionalnim gospodarstvom. Posledično so njihova znanja in izkušnje skoncentrirane na področja upravljanja inovacij, storitvenega inženiringa & pametnih storitev, avtomatizacije, računovodstva, kontrolinga in marketinga. Tudi RR dejavnost spremlja in podpira te aktivnosti, slednje pa omogoča hiter prenos razvitih izkušenj in rešitev v gospodarstvo. Na področju marketinga imamo veliko strokovnega znanja, zlasti na področju uporabe konceptov tržne penetracije kakor tudi tržnih konceptov na splošno. V tehničnem smislu obstaja močna povezava strokovnega znanja o e-marketingu s strokovnjaki za storitve inženiringa. Po drugi strani imajo pomembno vlogo »večkanalno trženje« in prilagojeno e-trženje ter e-prodaja. Zaradi navedenega obstoječega strokovnega znanja na področju trženja, kakor tudi na področju pametnih storitev, lahko FH CAMPUS 02 zagotovi relevantne kompetence vezane na tematiko projekta. Poleg tega naši strokovnjaki za avtomatizacijo pozorno spremljajo razvoj proizvodnih tehnologij in imajo veliko znanja o novih procesih prilagodljive proizvodnje. Vsa ta znanja se lahko uporabijo za izpolnitev ciljev, zastavljenih v projektu.


KONTAKT:

AUGMENSYS GmbH.

Schleppe platz 5, 2/3,
9020 Klagenfurt
Austria
www.augmensys.com

Tel: + 43 660 7080 805

Podjetje Augmensys GmbH svoje vizije uresničuje že več kot deset let in uspeli so uvesti obogateno resničnost (AR) v tradicionalni industriji. Pomagajo podjetjem iz najrazličnejših sektorjev, od naftne in plinske industrije do farmacevtske industrije, ponujajo možnost, da si poenostavijo vsakodnevno delo v podjetjih ter hkrati povečajo produktivnost in varnost zaposlenih. Augmensys GmbH se s svojo programsko opremo jasno osredotoča na digitalna orodja in rešitve, ki jih je mogoče uporabiti in omogoča vsakemu uporabniku, da ima prave podatke ob želenem času, v času, ki ga določi uporabnik, brez posebnega usposabljanja ali predznanja o specifičnem izvoru. Celotna ekipa Augmensys ima bogate izkušnje več kot 50 let inovativnega razvoja programske opreme v procesni industriji. Kombinacija utemeljenega znanja in uporabniku prijazne programske rešitve UBIK odlikuje podjetje in ustvarja precejšnjo dodano vrednost za stranke.Projektni partnerji