Poljska

Podpiramo prve korake za vstop na trg Poljske.

Mala in srednje velika podjetja

Projekt se osredotoča na podporo malim in srednje velikim podjetjem pri internacionalizaciji s pomočjo digitalnih podpornih orodij in digitalizacije podjetij.

Skupna mreža

Ključ do uspešnega vstopa na trg Poljske je povezovanje s podporno mrežo izkušenih, lokalnih partnerjev čezmejne podporne mreže Slovenija-Avstrija.


Vaš partner za dostop do novih trgov!

Ker globalizacija vodi k izginotju ovir in meja, so podjetja vse bolj izpostavljena novim trgom in mednarodni konkurenci. Zato je smiselno povečati konkurenčnost domačih malih in srednje velikih podjetij na tistih trgih, ki omogočajo doseganje večje dodane vrednosti. S skupnim nastopom partnerjev iz čezmejnega območja želimo doseči potrebno kritično maso virov, ki so potrebni za preboj na trg Poljske. To bo slovenskim in avstrijskim podjetjem omogočilo dostop do trga znanja in poslovnih modelov.
Projektni partnerji